Profile

Sunt:
Bisexual 
Caut:
Transsexual 
Age:
39
Orasul:
slatina
Judetul:
Olt 
Activitate noua
giony_28 posted a new blog:
Ador sa ling spermă din pizda sug pula și o dau la supt 0761903749 gggfghgfhhgggghgggghhggghjhhggfghggfghhggfffgggygfdcvhhgghygfghhyffhhygfhhhgghgffhhuytfchjuyffhjuygfbjuyyffvjjutffghuyffvhuytfghhutrfvhhyfffgyyffghtdxvhhyffvhvcxcbnnjutrdcbhhygddcghhytffvhhyyffvhhytfgvgghgggghhggfcgggggghhhggggggggggfvgggffggg…
giony_28 posted a new blog:
Ador sa sug pula și sa o dau la supt ling spermă din pizda 0761903749 jhggjhgghgghhhgghhhhhhhjjhhhhhhhhhhhhgfhugghggghghhhhbbbbgggggghhhhhhhhhhhbhhhbbbhgtfghhhhhhhhhtthjhhhhhhjgghnjyygvbjjyyghjjhhghjjyythjuythbjjytgjnjyyhjjjyyhjjjjjuyhjhhjjjjyjhjjjjjjjjujjjjjjjjujyyyhjjjjybgfghjhhyhjjyyhnjyjjuyjjjytvbjjjjhhjj…
giony_28 posted a new blog:
O sug și o dau la supt 0761903749 HD uhfghgfhgfhythytfyyttgygfhtfyyggffyyffgyttyyyffggggggyfffftytfgyygfffttfgytfhuyggghhhhggfftyhgffgghhgggggvgggggfffggguuuytgghhhyhgggggghhhhhhhhhgfftyhhhhvvggggggggggggggyttggghjjuyggvghhhhfffgghhyyffgghttffghuygggghhhyyyggyttrffghhhhytggghhhhgffhytgghjhgggggyttggggytttttyt…
giony_28 posted a new blog:
Ador sa ling spermă din pizda sug pula și o dau la supt 0761903749 hhvbhjggghjhgghhhgccghuytfcghhgffhhhggggghhuytfdchhhutfcvhugfchuygghuygfguygfghutffguyffgghgffhyytfgyygcgyytfhuuygfhuytgyuyggtyghuhggghgggyyygchhyyfguygggghuygghhyytfghyggghhygggghuhggggghggggggghhhhgggffgggggghhygffgghgggggggggggfffghhuuugggg…
giony_28 posted a new blog:
As suge o pula acum 0761903749 vvvffgfffddddddffffffffffffffggffffffffffffddddffddddddffgfffffffffddddddddddddfffffffrrrrrrrrrrrtrrdddddddddddddddrrrrrrrrrrrrrrdffttggvfffffffffffffdffffddffdddfffffffffffffdddddddfdfffffddcfdfccfvvbghhhhhhhhgghhhgggvggghhhhgggggggggggggghhgghhhgggggggggggggghhhjjjjjkkjjjhhhgf…
giony_28 posted a new blog:
Ador sa ling spermă din pizda sa sug pula și sa o dau la supt 0761903749 khgfcgjhgfhhtffgjhffggghgfghhhgfffghhhggffhhyyffghhggggghhgfddftyhgcxfggggfcxddfghggcfghhhhhggfffghhhghuuhgggghhhggggghhuutffghjjugggghhjuyggghhyfgvhhgffghhhgcvhjhbbbccdfhhhhvvcfghjjbvccghjhhhgggggghhgvvvnjjjhgcvbhhhytffgjyyfghuyyghuyhhu…
Andre20

nu-ți recomand să faci asta cu necunoscuti/te

Andre20

asta e îndreptar de luat boli venerice?

giony_28 posted a new blog:
Ling pizda plina cu spermă sug pula și o dau la supt 0761903749 ggf jud fggghhhhhggggghugggjhfdghhbbcfffghhggddfgggjjggghhgffhhgffhhhgggfxxxxfggfccfgggggffxvbvcxxdfhuytrfuihbvcchjjhgfddghhhhggfxffhghjhccxxxdfghjjhytdcvhjytfcbhhhgffghhgghutfcbnvvvvhjhfggvvgghhhhhggcvvhhhgfcxcvbbbbbvvcccvvhhhhvvvvggggvghhhggggv…
giony_28 posted a new blog:
As suge o pula as linge o pizda 0761903749 hhgghhhhhhhhhhhhhhhhgghhgggtuugffyyhffyhgftyhgfrtgftgftgftygftgdggffgfffggffgggfghgfggggytffgyytfhuygggjjuyggggggggffffghgffhhhygfffdffghhhffccccccccfffcgjuyfccgygcghhgfffguyfxvhyfcghyfcvjuhfcgyyfxgyffggfxgyfxfggfgytfgyfcguffvhyfhyffgyfxchtfcghfcgygffytfhyfhyfchycggy…
Sori

iTI DAU VOIE SA MIO SUGI BINE DAR MIO BAGI SI MIE PULA TA IM GAOAZA MEA???

giony_28 posted a new blog:
Ling pizda plina cu spermă sug pula și o dau la supt 0761903749 FRF hgghhggggggggggffffffffffcccccghhhuhgfccccgggccccccccffffffgggfccgggggffgfffffffffffcxccccfggyuuujjhvvcguhhgvccggggvvvvvvccccfhhhujjhhvcccgghhhvcccccccffghhgggcccccfghhhyggffccccbbhjjjhgggggfffffffghhhgvvccccvvvvvhhgccccccccvghgvccccchhhgcccg…