Profile

Sunt:
Bisexual 
Caut:
Transsexual 
Age:
39
Orasul:
slatina
Judetul:
Olt 
Activitate noua
giony_28 posted a new blog:
Sug pula și o dau la supt ling în cur și pizda 0761903749 am loc kjhgfyiuffhjgfgjjgfhjugfgjkiutffjjhgffhjjhggjjhghjhgggggjjgfgjjggfvhjhffgjhffhhfgjhffhjhggghhhgffghhjhggccbnhggcccghhgfffghhhhggggfccxcghjiuytdgjjyyyyygffghjkkkjhgffddfhjjjhgfdfhjjjgddghjjhfdhjjjgffgjjhgffhjjjuttdghhvjkkjddghhgffhjjjggggghjjyffg…
giony_28 posted a new blog:
O sug o ling o iau o dau dau limbi în pizda și în cur 0761903749 Olt am loc g kg dddojgfffhjjhgfghhgfhhggfghhggghhgvfggffghgggggfffffffffffffffggggfdcvvvvvvvvgvvgvvggggggggghhhgvjgfdgjhfdgjyfdhjfdfhhfdgjjgxbjjffgjffjdhjdgxggxhgdhxgjxgjxgdgdhhxhxhfdjxjxxjxgjxgccjcchxghxxhxxjcgkggjcjxjhxjgxjgxjcgjfgxggxfxxxffgx…
giony_28 posted a new blog:
Cine da o muie acum am chef sa sug pula am loc Slatina 0761903749 ggggggfffffgggggg-ggffhkjhghjjhhhjjjjhhhhhhjhhggghhhhggfffhhhhggfffhhhffffghhhgffghhhhytdschhyrdchuyrdfhhyrdfhhgfdvhhygfdghhhgffgjjhggggggggggggfdffghjhhgffgghhhhhhhggggffdcgghhggggfggghhjjjjjhhggggfffgghhghhjhhhgggghjjhgggggfffghhhhggfgghhhhgg…
giony_28 posted a new blog:
Sug pula și o dau la supt ling în cur și pizda 0761903749 am loc în seara asta Slatina jhgdsfghhhgffghjjkkhggffgjjjhffgjjhccgjjjhggfvhjjgffddgjhgfffvghjkuuytddghhhggfffcvvhgfxxxxddddddssssssssssssssssdggfdddddddddddddddddggfdddddddddedeessssdssssseegggfdsdcfftrdeeegfddddffffdddddsssseesssssssdgggggffdddddggfs…
giony_28 posted a new blog:
Sug pula și o dau la supt 0761903749 o ling o iau o dau, dau limbi în pizda și în cur Slatina am loc ghid no ohgdkjhgfhjgchjgcjhffhhhgghhggfffhhggghhhgffghhgfghjhgghggfccvbjugffcvhgfcghhhgffghhhggvfxxcghhgfchhgfcvhhgfdghgffggffgggggfdffgffffddffggggfffgggggfsjdfgfthgffyttfffyugfggjgddfiuhggggxxfjgddfjjjffjgdf…
giony_28 posted a new blog:
Sug pula și o dau la supt 0761903749 Olt am loc hvxghmngdhjggkhgjgfjhffjhfgjgghgfhhfdddssfgfdfhhfhjjhfgjjhgvvxcgjvxxgjhffgghjggfddghjhhghhhhgdffhjhgfjuyggjjggjhggkjhggghggggfgghhhhhggghjggjhghhhhhhgggffhjjgggdghjhgggghhgfgjjhghkugvbjhghhjggjjhhjghjjhgjhhhhhghhjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhgghhhhhhhhhjhghhhjhhhjh…
giony_28 posted a new blog:
O sug o ling o iau o dau limbi în pizda și în cur 0761903749 Olt am loc ggffhjjgfffhhhhhhtffffghhhffffgghhgdfghhhhfffhhhgfffffffffgggvvvggfffffffffffgbbggggffvvvvvgffdfvvvvggggvvvvvvvvvvvvgddcvvvvggffffcvvfccccccfdccggggffdffvgvggffvvffffvvvvvgfddfdffffdsdccvvvvvvvvvvvcddcffvvvvvfddxvvvvgffffgffdcvvvvvvbvvvvv…
giony_28 posted a new blog:
Ce chef nebun sa sug o pula am acum 0761903749 gfdfuutddfgjdhiffgigfvjhgffgjhtdfffjhgffhjhgfffddsdfvghjhggfffffcccgjjhhgfffddffghhhgffdgjhhgffddddddfhhrdxchyytfdddfhuytfchhhggfffddfhhhgfffddfgggjhgffdddfdfggfxfghjuyfdvhhyrdgghgfdfffghgfffhhhggffhjhgghgfdfhgfdcvvhgfffjjytdcjjytdbjugiyfbhgfdgggffdhjgdddjgdhgfgg…
giony_28 posted a new blog:
Chef sa sug pula și sa o dau la supt 0761903749 Olt am loc gggggffffvghggff cine e mai în trecere prin Slatina suna acum ggffffffffffggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdghggjggfghhhhgfghhhgghhhyygfdghhhggfffghhvvvhhjjhggfdghhhggdfgghhhhhhhgggcvbhhggffghhhhggffffgghhhggfffvhjjjbbjjhhhgggggh…
giony_28 posted a new blog:
O sug o ling o iau o dau limbi în pizda și în cur 0761903749 Olt am loc hgfffhhhhgggggggggggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhggggggggggggggggggggghgggghhhhhhhhhhhggggvgggggffvvvvhhbbbbbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhghhggggffffdddfghh…
giony_28 posted a new blog:
O sug o ling o iau o dau limbi în pizda și în cur 0761903749 Olt am loc hgfffhhhhgggggggggggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhggggggggggggggggggggghgggghhhhhhhhhhhggggvgggggffvvvvhhbbbbbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhghhggggffffdddfghh…
giony_28 posted a new blog:
O sug o ling o iau o dau limbi în pizda și în cur 0761903749 Olt am loc ggddhgfhhgfffhhgfddghhhgfcffgggggcxxxxxzfgjkkhfxsdfhjhfdjjgfdssghjkhgfdsdghjjhgfdssfghjkjhhgfdddfghjjjjhggffffdfghjkkjhggfffghjjjjhggffdsdfghhhhhggfddddfgghhhhgffddghhjjjgggffddddfghhjjhgfdddryuujjjhgfddftyjjhhgffdfghjjgfdfvhjjjhbjhgffdfg…
giony_28 posted a new blog:
O ling o sug o iau o dau la supt dau limbi în pizda și în cur 0761903749 Olt am loc ggggggffddfhhhjjjcghhjhggjhgfd*dfgjhhfxxchjkhhhgffhhhgghhhggghhhggfghhhgffffffghhhgfffffggffffffghjjkjhgggffhhjjhhgffffgghhhggffdhhhggffggggggghhhhhhhgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffvggggggggggggg…