Liber in seara asta in Gheorgheni. Cineva dispus pt o partida, pLiber in seara asta in Gheorgheni. Cineva dispus pt o partida, pasiv spre activ?asiv sprLiber in seara asta in Gheorgheni. Cineva dispus pt o partida, pasiv spre activ?e Activ?

Liber in seara asta in Gheorgheni. Cineva dispus pt o partida, pasiv spre activ?

Liber in seara asta in Gheorgheni. Cineva dispus pt o partida, pasiv spre activ?

Liber in seara asta in Gheorgheni. Cineva dispus pt o partida, pasiv spre activ?